Toimintasuunnitelma 2023

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Ammattiosastomme toiminta

Huolehdimme sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien toiseen asteen tutkinnon suorittaneiden jäsentemme ammatillisesta edunvalvonnasta. Ajamme jäsentemme etuja sekä ammatillisen osaamisen hyödyntämistä  Hyvinvointialueella, kaupungilla, kunnalla ja yksityisellä sektorilla.

Ammattiosaston hallitus kokoontuu kuukausittain puheenjohtajan johdolla. Tavoitteemme on onnistunut paikallinen edunvalvonta. Haluamme pysyä ajan tasalla jäsenistöämme koskevissa asioissa. Tuemme pääluottamus- ja luottamusmiehiä heidän työssään ja vahvistamme luottamusmiestoimintaa.  Alueellisen yhteistyön kehittäminen alueen muiden ammattiosastojen kanssa.

Ammattiosasto järjestää sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset, johon kaikki jäsenemme ovat tervetulleita. Hallitus järjestää jäsenilleen toimintaa ja tapahtumia jäsenten ehdotusten ja toteutettavissa olevien mahdollisuuksien mukaan. Toivomme lisää yhdysjäseniä ja kannustamme jäseniä mukaan ammattiosaston toimintaan. Super opot vierailevat koululla kertomassa ammattiosastotoiminnasta ja hoitajan työstä. Hallitus haluaa tukea opojen toimintaa.

Liiton jäsenmaksupalautteet ovat pääasiallinen tulonlähde ammattiosastollemme.

Tiedotamme ammattiosaston toiminnasta ammattiosaston sivuilla, SuPerin Vaasan ao 312 facebook sivulla sekä Superlehden ilmoituksia palstalla.  Toivomme, että jäsenemme päivittävät omat tietonsa ajan tasalle oma superissa, jotta saavat ajantasaista tietoa suoraan liitosta. Ammattiosaston puheenjohtajan, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tiedot löytyvät ammattiosaston sivuilta.

Ammatillinen osaaminen, kannustava työympäristö sekä työmotivaatio vaikuttavat työn laatuun ja yleiseen työhyvinvointiin. Ammattiosastomme pyrkii siihen, että jäsenistöllämme olisi vaikutusmahdollisuuksia edellä mainittujen seikkojen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.