Linkkejä

www.adhd.fi ADHD-liitto
www.alueuudistus.fi SoTe- ja maakuntauudistus
www.attendo.fi Palveluja eri-ikäisille ihmisille
www.autismiliitto.fi Valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö
www.diabetestalo.fi Diabetestalo
www.fimea.fi  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
www.hengitysliitto.fi Hengitysliitto
www.hoitopaikanvalinta.fi Tietopaketti terveyspalvelujen käyttämisestä, potilaan oikeuksista ja korvauksista
www.hotus.fi Hoitotyön tutkimussäätiö
www.ikainstituutti.fi Ikäinstituutti
www.invalidiliitto.fi Invalidiliitto ry
www.jakamistalousinfo.fi Vinkkejä ja ohjeita jakamistalouspalvelujen käyttäjille ja tarjoajille
www.KanTa.fi Kansallinen terveysarkisto
www.kaypahoito.fi Duodemicin käypähoito
www.kela.fi Kansaneläkelaitos
www.kennelliitto.fi Hyvää elämää koiran kanssa
www.keva.fi Kuntien eläkevakuutus
www.kivunhallintatalo.fi tarjoaa tutkittua tietoa kiputilanteista ja kivun hoidosta 
www.kosmetiikka-allergia.fi  Allergia-, Iho- ja Astma                                
www.kuntatyonantaja.fi Kuntatyönantaja
www.kuuloliitto.fi Kuuloliitto
www.kuumainfo.fi Kuumainfo
www.kylmainfo.fi Kylmäinfo
www.martat.fi Martat
www.mieli.fi Mielenterveys/harjoitukset 
www.mielenterveystalo.fi Mielenterveystalo
www.monimuotoisetperheet.fi Monimuotoiset perheet                             
www.nkl.fi Näkövammaistenliitto
www.oivamieli.fi Oiva 
www.punainenristi.fi Punainen Risti
www.ruokavirasto.fi Ruokavirasto
www.sanoistakasin.fi Sanoista käsin, viittomakielen perusviittomisto
www.selkakanava.fi Selkäkanava
www.setlementti.fi Setlementtiliitto
www.skty.org Suomen kivuntutkimusyhdistys ry
www.stm.fi Sosiaali- ja terveysministeriö          
www.sttk.fi STTK 
www.stuk.fi Säteilyturvakeskus
www.suomentule.fi Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry
www.sydan.fi Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu
www.terveyskirjasto.fi Luotettavaa tietoa terveydestä
www.terveysportti.fi Duodecim
www.thl.fi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos
www.ttl.fi Työterveyslaitos
www.uniapnea.fi Tietoa uniapneasta                                          
www.vaasa.fi Vaasan kaupunki
www.valvira.fi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto                               
www.vshp.fi Vaasan keskussairaala
www.ymparistojaterveys.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon hakemisto 2019

Päivitetty/tarkistettu linkkien toimivuus 23.9.2022